Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Radni powiatowi za sądem

27-02-2013

Radni powiatowi za sądem

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu sulęcińskiego radni podjęli uchwałę w sprawie  poparcia dla złożonego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej obywatelskiego projektu ustawy o  okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o  zmianie ustawy Prawo o  ustroju sądów powszechnych.

W uzasadnieniu zostało napisane:
31 maja 2012 r. w  Kancelarii Sejmu RP zgłoszone zostało utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z  projektem ustawy o  okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o  zmianie ustawy Prawo o  ustroju sądów powszechnych. Impulsem do wystąpienia z  inicjatywą ustawodawczą był przygotowywany przez Ministra Sprawiedliwości, Jarosława Gowina, projekt rozporządzenia reorganizującego sądy powszechne poprzez zniesienie, tj. likwidację niektórych sądów rejonowych. W  związku z  wejściem w  życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 25 października 2012 r. w  sprawie ustalenia siedzib i  obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i  sądów rejonowych z  dniem 1  stycznia 2013 r. likwidacji uległ Sąd Rejonowy w  Sulęcinie, który przekształcony został w  Ośrodek Zamiejscowy Sądu Rejonowego w  Międzyrzeczu. 
Likwidacja Sądu Rejonowego w  Sulęcinie spotkała się ze stanowczym sprzeciwem mieszkańców powiatu, popartym przekazaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 28 tys. podpisów domagających się utrzymania Sądu Rejonowego w  Sulęcinie, a  także wyrażonym w  stanowiskach Rady Powiatu w  Sulęcinie, Konwentu Starostów i  Wicestarostów Lubuskich, Samorządowców z  powiatu sulęcińskiego. 
Obywatelski projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności powiatu sulęcińskiego, gdyż przywraca istnienie Sądu Rejonowego w  Sulęcinie zgodnie z  dotychczasową jego właściwością terytorialną. Poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy jest jak najbardziej zasadne ze względu na zapewnienie niezależności i  niezawisłości sądownictwa oraz zagwarantowanie obywatelom powszechnego prawa do sądu. 
 
OGŁOSZENIA

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pokrytej wodami jeziora Kręcko.

Konkurs na stanowisko Dyrektora I LO w Sulęcinie

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego w  Sulęcinie.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Starosta Sulęciński informuje o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Wykaz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta