Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Aktualności

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

09-04-2013

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

W dniach 8 – 9 kwietnia br. Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart uczestniczył w obradach plenarnych XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle. Podczas zgromadzenia odbyły się seminaria poświęcone zagadnieniom dotyczących zmian zasad funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, jakie zostały zaplanowane przez rząd.

Omówiono również najbliższą perspektywę finansowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Przedstawione zostały strategiczne kierunki wsparcia polskich samorządów terytorialnych oraz rola powiatów we wdrażaniu środków unijnych. Omówiono aktualną sytuację powiatów w zakresie tworzenia i realizacji budżetu, perspektywy zmian przepisów regulujących kwestie zadłużania oraz zwrócono uwagę na odpowiedzialność jaka ciąży na starostach za decyzje podejmowane w ramach kierowania pracami organu wykonawczego powiatu, jak również w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
W pierwszej części dyskusji zabrała głos minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła istotne informacje dotyczące nowego okresu budżetowania programów UE. Zgromadzeni starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu dowiedzieli się, że nie są przewidziane środki ani na drogi lokalne, ani na służbę zdrowia. W głównej części panelu dyskusyjnego poruszono zagadnienia realiów funkcjonowania powiatów wobec perspektyw demograficznych, konieczności dokonania ewentualnych zmian w podziale kompetencji, jak również problemy wynikające z przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie dalszej dyskusji głos zabrał prof. Jerzy Stępień, który apelował do starostów o powstrzymanie się powiatów przed zwalczaniem reformy struktury sądów powszechnych. Jego zdaniem pomimo wszelkich niedoskonałości tej reformy, jej cofnięcie zahamuje potrzebne zmiany w sadownictwie powszechnym. W zgromadzeniu uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Olgierd Dziekoński oraz Wiceminister Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska.
 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta