Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Aktualności

36 edycja Ogólnopolskiego Turnieju...

11-04-2013

36 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 11 kwietnia br. gościł u siebie uczestników 36 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych użytkowników dróg. W turnieju wzięły udział drużyny ze szkoły podstawowej w Wędrzynie, Krzeszycach, Kołczynie, Sulęcinie, Gądkowie Wielkim, Lubniewicach, Trzemesznie, Słońsku i Boczowie oraz drużyny z gimnazjum w Lubniewicach, Krzeszycach, Słońsku, Torzymiu i Sulęcinie. Turniej składał się z trzech etapów zespołowych. Pisemnego, sprawnościowego oraz pomocy przedmedycznej. Pierwszy polegał na udzieleniu odpowiedzi na szereg ustalonych pytań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi na wcześniej otrzymanych formularzach, drugi na przejechaniu rowerem toru sprawnościowego, a trzeci na praktycznym pokazie udzielenia pomocy przedmedycznej z wybranego zestawu pytań. Turniej otworzył Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart oraz dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj. Po wielogodzinnych zmaganiach komisja przyznała następujące miejsca. W kategorii szkół podstawowych: I miejsce zajęła szkoła z Trzemeszna, II miejsce szkoła z Kołczyna i III miejsce szkoła z Sulęcina. W kategorii gimnazjów: I miejsce gimnazjum w Krzeszycach, II miejsce gimnazjum w Torzymiu i III miejsce gimnazjum w Sulęcinie. W turnieju wojewódzkim powiat sulęciński będzie reprezentowała drużyna ze szkoły podstawowej w Trzemesznie oraz gimnazjum z Krzeszyc. Podczas uroczystości sędzia główny turnieju Marek Grotek otrzymał od wicestarosty sulęcińskiego Tadeusza Dąbrosia plakietę „Herbu Powiatu” przyznaną przez starostę sulęcińskiego Dariusza Ejcharta w dowód zasług za trzydzieści sześć lat popularyzacji turnieju. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez starostę sulęcińskiego.
- Chciałbym z tego miejsca w imieniu starosty sulęcińskiego serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za organizację turnieju. Komendantowi policji za oddelegowanie na czas turnieju swoich funkcjonariuszy i sprawne przeprowadzenie przez nich konkurencji. Służbie medycznej za profesjonalne przygotowanie zaplecza do przeprowadzenia niezbędnych czynności podczas praktycznego pokazu niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Uczniom liceum o profilu bezpieczeństwa publicznego za wszelką pomoc w trakcie jego trwania. Opiekunom za dobre przygotowanie swoich uczniów do turnieju, a głównemu sędziemu Panu Markowi Grodkowi za trzydzieści sześć lat wytrwałości w tym co robi na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego – powiedział na zakończenie wicestarosta sulęciński Tadeusz Dąbroś.

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta