Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

11-08-2016

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

WICESTAROSTA SULĘCIŃSKI
w środy od godz. 8.00-10.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)


ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU
w czwartki od godz. 13.00-15.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 209)


sekretarz powiatu, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów
codziennie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

1. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie składane są w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
(ul. Lipowa 18a, parter, pokój 112).
2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę
lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Sporządzający protokół przekazuje go do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
3. Osobą koordynującą przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków jest sekretarz powiatu, który prowadzi rejestr skarg i wniosków
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 211).

 

 

Starosta Sulęciński
/-/ Adam Basiński

OGŁOSZENIA

Opieka wytchnieniowa-edycja2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w związku z zamiarem przystąpienia do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje psychologa/terapeutę, pielęgniarza/rehabilitanta i dietetyka.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta