Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Pamięć o "Żołnierzach Wyklętych"

16-04-2013

Pamięć o "Żołnierzach Wyklętych"

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie, w szkole dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 1 marca był dniem obchodzonym uroczyście. Tego dnia my również pamiętaliśmy o żołnierzach, których tragiczna historia została po wielu latach przypomniana.

Uczniowie obejrzeli spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji – Pseudonim „Anoda”. Zapoznali się również z życiorysami Zygmunta Szendzielarza ps."Łupaszko", Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc", Jana Kuraś ps. " Ogień " i Danuty Siedzikówny ps. " Inka", która była rówieśniczką niektórych uczniów naszego ośrodka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły przygotowali wystawę okolicznościową dotyczącą "żołnierzy wyklętych", wywieszając plakaty z bohaterami polskiego podziemia niepodległościowego w pięknej, narodowej oprawie. Skorzystaliśmy też z gry na facebooku- „Tropem wilczym”. Młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum wysłuchała informacji na temat działalności żołnierzy, a także włączyła się w obchody tego dnia, budując wirtualny pomnik dla "żołnierzy wyklętych" na stronie internetowej. Naszymi "kliknięciami" dołączyliśmy do wielu ludzi, którym nie obca jest pamięć o bohaterach. Nasze działania podjęte w tym dniu przez szkolną brać zostały opublikowane na stronie internetowej portalu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – pamięć.pl - http://pamiec.pl/portal/pa/1631/11744/Specjalny_Osrodek_SzkolnoWychowawczy_w_Sulecinie.html

Wioletta Kaźmierczak

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta