Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Aktualności

Ratujemy i uczymy ratować

16-04-2013

Ratujemy i uczymy ratować

Wielkie wyróżnienie spotkało uczniów Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie, bowiem 10 kwietnia 2013 r. godnie reprezentowali województwo lubuskie w półfinale ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i uczymy ratować”,

zorganizowanego przez Fundację Jurka Owsiaka Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”, objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP, jest realizowany w szkole w ciekawy sposób i w niekonwencjonalnych formach działań. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w ramach programu biorą udział w realizacji cyklicznych i różnorodnych zajęć z pierwszej pomocy. W I etapie konkursu ogólnopolskiego ocenie podlegały autorskie, innowacyjne metody dydaktyczne i sposoby prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych. Półfinał konkursu WOŚP odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Zespół uczniów pod opieką nauczyciela, przeszkolonego przez WOŚP w zakresie pierwszej pomocy p. Katarzyny Dziadas, wziął udział w zajęciach otwartych na temat: Pozycja boczna – ratujemy osobę nieprzytomną. Zajęcia przeprowadzone zostały w ściśle określonych warunkach na podstawie autorskiego scenariusza opracowanego przez nauczycielkę, a wyróżnionego i wytypowanego w I etapie konkursu, spośród setek opracowań nadesłanych z różnych typów szkół całej Polski. Głównym kryterium oceny II etapu był sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela oraz prezentacja metod dydaktycznych ujętych w konkursowym scenariuszu zajęć.

Na gubińskiej sali gimnastycznej zaprezentowaliśmy lekcję, na której dzieci uczyły się, jak postępować z osobą nieprzytomną z zachowanym oddechem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i poprzez zabawę zdobywali nową wiedzę. Zajęcia przebiegały pod bacznym okiem komisji złożonej z instruktorów WOŚP, która dokonywała ich oceny. Na wyniki półfinału musimy jednak poczekać do połowy maja, gdy zostaną przeprowadzone oceny zajęć we wszystkich województwach.
Sam udział w półfinale ogólnopolskim jest wielkim sukcesem szkoły i motywacją do dalszej pracy. Ale mimo wszystko z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.
                                                                                                                                    Dyrektor szkoły
                                                                                                                                        Krystyna Tylczyńska

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta