Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Konkurs "O Złoty Abakus Starosty"

13-03-2017

Konkurs

„Matematyka jest królową wszystkich nauk ....."
Tak pisał o tej dziedzinie Jan Śniadecki w swoim dziele z 1818 roku.
Chcąc podkreślić wyjątkowość tej nauki ścisłej w marcu ustanowiono kilka świąt: Światowy Dzień Liczby Pi, Światowy Dzień Matematyki oraz Dzień Polskiej Statystyki. Dlatego już od kilku lat właśnie w marcu w naszej szkole odbywa się turniej matematyczny

dla osób uzdolnionych w tym kierunku oraz pasjonatów królowej wszystkich nauk. Do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „O Złoty Abakus Starosty" zaproszone zostały wszystkie szkoły z terenu Powiatu Sulęcińskiego. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzili swoją wiedzę matematyczną w dniu 10 marca. We współzawodnictwie wzięli udział uczniowie, którzy zostali wyłonieni drogą eliminacji szkolnych. Po przybyciu i poświadczeniu swojej obecności, uczestnicy wraz z opiekunami byli kierowani na aulę, gdzie odbyło się uroczyste powitanie przez pana Adama Basińskiego - Starostę Sulęcińskiego oraz panią Aleksandrę Jasicką - Dyrektora I LO. Omówiono również poszczególne etapy konkursu. Następnie uczniowie uczestniczący w rywalizacji zostali skierowani do gabinetów, gdzie przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Uczestnicy ze szkół podstawowych mieli 75 minut, a z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 90 minut, na poradzenie sobie ze skomplikowanymi pytaniami. Po wypełnieniu kart odpowiedzi uczestnicy mogli zrelaksować się przy ciekawym filmie edukacyjnym, wyświetlanym w auli naszej szkoły. Otrzymali również słodki poczęstunek i napoje, zaś nauczyciele przystąpili do sprawdzania prac zawodników.

W drugiej części spotkania, w czasie której podsumowano konkurs i ogłoszono wyniki zmagań, udział wziął pan Tomasz Prozorowicz - Wicestarosta Sulęciński.
W VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym "O Złoty Abakus Starosty" wyróżniono następujące szkoły:
• W kategorii "Szkoły podstawowe":
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sulęcinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Torzymiu
• W kategorii "Szkoły gimnazjalne":
I miejsce - Gimnazjum w Sulęcinie
II miejsce - Gimnazjum w Słońsku
III miejsce - Gimnazjum w Torzymiu
• W kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne"
I miejsce - I LO w Sulęcinie
II miejsce -ZSLiZ w Sulęcinie

Wyniki indywidualne przedstawiają się następująco:
• W kategorii "Szkoły podstawowe":
I miejsce - Olga Barwińska - Szkoła Podstawowa w Torzymiu
II miejsce - Nikola Jaster - Szkoła Podstawowa w Krzeszycach, Natalia Kruszakin- Szkoła Podstawowa w Krzeszycach, Maciej Śliwiński - Szkoła Podstawowa w Lubniewicach
III miejsce - Zuzanna Rajman - Szkoła Podstawowa w Sulęcinie
• W kategorii "Szkoły gimnazjalne":
I miejsce - Adam Keklak - Gimnazjum w Sulęcinie
II miejsce - Agata Bączyńska - Gimnazjum w Sulęcinie
III miejsce - Kacper Wiącek - Gimnazjum w Słońsku
• W kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne":
I miejsce - Karol Baszuk - I LO w Sulęcinie
II miejsce - Karolina Kupisz- I LO w Sulęcinie
III miejsce - Elżbieta Warkocz- I LO w Sulęcinie.
Bardzo się cieszymy, że konkurs „O Złoty Abakus Starosty" cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jesteśmy wdzięczni organizatorom za to, że umożliwiają nam wykazanie się w dziedzinie matematyki. Po raz drugi w tym roku szkolnym dumą napawa nas fakt, że uczniowie naszego Liceum zdobyli najwyższe miejsce na podium w konkursie powiatowym w kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne". Nasi matematycy swoją wiedzą potwierdzili, że statuetka Złotego Abakusa Starosty należy się właśnie nam, czyli I LO w Sulęcinie.
Wszystkim laureatom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok
do ponownej matematycznej rywalizacji w murach naszej szkoły.

Roksana Rurarz Ib
Zuzanna Moręgiel II b

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursyu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Samodzielność sznsą na niezależną przyszłość" wybrano ofertę złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

Otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na n...

Otwarty konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość", w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - w roku 2017.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta