Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Aktualności

"Szczęśliwej drogi już czas..."

26-04-2013

"Szczęśliwej drogi już czas..."

…piosenką z repertuaru zespołu VOX  pożegnano w Zespole Szkól Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczniów klas maturalnych. Za kilkanaście dni przed nimi matura i podejmowanie dalszych życiowych decyzji.

Uroczystość odbyła się w szkolnej hali sportowej, na którą przybyli abiturienci, rodzice, koleżanki i koledzy młodszych klas oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Bożena Sławiak, Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart oraz Wicestarosta Tadeusz Dąbroś, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych Grażyna Jaśnikowska, Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ziomko,  mjr Jacek Parzyński z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, płk Przemysław Mikołajczak Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, kpt. Marek Chruściel z Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie, chor. Marcin Szubert rzecznik prasowy Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, podinsp. Zbigniew Pytka Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, kom. Emilian Pal Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, kpt. Waldemar Konieczny Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Andrzej Bik Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie, Jerzy Jarosz Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie oraz Maciej Kałuski Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj. W trakcie imprezy została podpisana umowa współpracy szkoły z kopalnią węgla brunatnego w Sieniawie. Następnie uczniowie klas maturalnych złożyli tradycyjne ślubowanie i wiązankami kwiatów podziękowali swoim nauczycielom za dotychczasowe lata nauki. Uczennica IV klasy technikum w zawodzie technik ekonomista Monika Cybulska oraz uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne Barbara Syczyk otrzymały od Starosty Sulęcińskiego Dariusza Ejcharta stypendia naukowe. Uczniowie o bardzo wysokich wynikach w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły, udział w olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych zostali wyróżnieni wpisem do „Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów Szkoły” oraz otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, certyfikaty i nagrody książkowe.

Galeria

OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Jolanta Zabłocka spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. (zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej), wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 

Nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe!

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXVI/161/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego, ogłasza nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 6 i 20
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta