Powiat Sulecinski

<     >

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Aktualności

"Szczęśliwej drogi już czas..."

26-04-2013

"Szczęśliwej drogi już czas..."

…piosenką z repertuaru zespołu VOX  pożegnano w Zespole Szkól Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczniów klas maturalnych. Za kilkanaście dni przed nimi matura i podejmowanie dalszych życiowych decyzji.

Uroczystość odbyła się w szkolnej hali sportowej, na którą przybyli abiturienci, rodzice, koleżanki i koledzy młodszych klas oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm Bożena Sławiak, Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart oraz Wicestarosta Tadeusz Dąbroś, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych Grażyna Jaśnikowska, Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ziomko,  mjr Jacek Parzyński z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, płk Przemysław Mikołajczak Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, kpt. Marek Chruściel z Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie, chor. Marcin Szubert rzecznik prasowy Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, podinsp. Zbigniew Pytka Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, kom. Emilian Pal Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, kpt. Waldemar Konieczny Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Andrzej Bik Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie, Jerzy Jarosz Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie oraz Maciej Kałuski Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły Grażyna Sobieraj. W trakcie imprezy została podpisana umowa współpracy szkoły z kopalnią węgla brunatnego w Sieniawie. Następnie uczniowie klas maturalnych złożyli tradycyjne ślubowanie i wiązankami kwiatów podziękowali swoim nauczycielom za dotychczasowe lata nauki. Uczennica IV klasy technikum w zawodzie technik ekonomista Monika Cybulska oraz uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne Barbara Syczyk otrzymały od Starosty Sulęcińskiego Dariusza Ejcharta stypendia naukowe. Uczniowie o bardzo wysokich wynikach w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły, udział w olimpiadach, konkursach oraz zawodach sportowych zostali wyróżnieni wpisem do „Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów Szkoły” oraz otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, certyfikaty i nagrody książkowe.

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta