Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ekologiczna wiosna w SOSW!

16-05-2017

Ekologiczna wiosna w SOSW!
Tradycją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie jest włączanie się w ogólnopolskie działania proekologiczne. Placówka realizuje je w ramach „Szkolnego programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej". W kwietniu wzięliśmy udział w dwóch działaniach - Dniu Ziemi i Dniu bez Śmiecenia.

22 kwietnia 2017 r. grupa uczniów klas I-III SP, IV-VI SP i V-VI SP ZET wraz z opiekunkami udała się do siedziby Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie na Piknik ekologiczny „Dzień Ziemi w CZG-12", gdzie mimo niesprzyjającej, wietrznej pogody, czekała na nich moc atrakcji: zwiedzanie zakładu, zabawy z animatorem, ekologiczne pokazy, gry, pokaz samochodów do odbioru odpadów, pojazdu policyjnego, „wspinaczka" na podnośniku strażackim oraz zabawy sportowe przygotowane przez Parafialną Akademię Piłkarską „Bosko". Dla łasuchów nie zabrakło kiełbasek, popcornu i waty cukrowej. I nawet pogoda zmieniła swoje oblicze. Podjęliśmy decyzję o udziale w pikniku w następnym roku, w jeszcze większym składzie.
24 kwietnia 2017 r. w szkolnej stołówce odbył się apel podsumowujący realizowane wcześniej działania związane z Dniem Ziemi. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali plakaty promujące piękno Ziemi oraz Listy do Ziemi. Prowadząca apel Agnieszka Kogut-Szablewska podsumowała zaprezentowane prace i wraz z chętnymi uczniami odczytała niezwykle piękne, mądre, a momentami zabawne listy.
W tym dniu zagościła w szkole niezwykła wystawa - mobilna „Ścieżka edukacji ekologicznej Eneris Surowce S.A." udostępniona przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Utrwalili zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Myśl przewodnia ścieżki mieściła się w trzech hasłach: REDUKUJ - swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ - tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ - to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło. Uczniowie wraz z wychowawcami mogli korzystać ze ścieżki przez 4 dni.
Z kolei 10 maja 2017 r. uczniowie klasy IV-VI SP z wychowawczynią Agnieszka Kogut-Szablewską pojechali do CZG-12 do Długoszyna na „Ekolekcję" prowadzoną przez panią Katarzynę Radej. Uczniowie utrwalili zasady segregacji odpadów, szukali sposobów na ich powtórne wykorzystanie oraz zwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Ostatnie eko wydarzenie szkolne to Dzień Bez Śmiecenia w dniu 11 maja 2017 r. Szkoła została oplakatowana myślą przewodnią tego święta: „#Chce mi się", uczniowie w ramach lekcji odwiedzali stronę internetową www.dzienbezsmiecenia.pl, a także w połączeniu z Lubuską Akcją Bicia Rekordu W Ilości Osób Czytających Na Przerwie w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka. Oczywiście!" wraz z nauczycielami czytali książki, wiersze i rymowanki o tematyce ekologicznej.
Mówiąc krótko: SOSW ekologią stoi.
 
Agnieszka Kogut-Szablewska, koordynator edukacji ekologicznej w SOSW
 
Zdjęcia z wydarzeń pochodzą ze stron www.czg12.pl, sulecin24.pl oraz są autorstwa nauczycieli.

Galeria

OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta