Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

17-05-2017

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Już po raz kolejny w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gmin powiatu sulęcińskiego.
Turniej składał się z dwóch części: I część testowa, pozwoliła na merytoryczną ocenę poziomu wiedzy uczestników, natomiast II część „Miasteczko rowerowe" pozwoliła na ocenę umiejętności praktycznych. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad prawidłowym przebiegiem tego wydarzenia czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, którzy oceniali zmagania uczestników oraz nauczyciele i uczniowie z ZSLiZ w Sulęcinie, którzy zadbali o część organizacyjną turnieju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś oraz Pracownicy KPP w Sulęcinie. W tym roku w turnieju wystartowało 5 czteroosobowych drużyn w kategorii szkół podstawowych oraz 5 trzyosobowych drużyn w kategorii szkół gimnazjalnych.
Oto wyniki turniejowych zmagań:
Szkoły podstawowe:
1. Trzemeszno Lub.
2. Boczów
3. Słońsk
4. Krzeszyce
5. Lubniewice

Gimnazja:
1. Krzeszyce
2. Sulęcin
3. Słońsk
4. Lubniewice
5. Torzym

Nagrody i dyplomy uczestnikom Turnieju wręczyli Wicestarosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz, Dyrektor ZSLiZ Grażyna Sobieraj oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sulęcinie Robert Parchimowicz. Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Sulęcińskiego oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców, które po raz pierwszy włączyły się w akcję BRD. Za finansowe wsparcie szczególnie dziękujemy: Ośrodkowi Szkolenia Kierowców LUZ Agnieszka Popis z Sulęcina, EDU - MED Magdalena Moręgiel z Boczowa, Szkoła Jazdy Jan Mydłowski z Torzymia oraz Szkoła Jazdy PERFEKT Tomasz Ignatowicz z Sulęcina.
Zwycięska drużyna z każdej grupy będzie reprezentować Powiat Sulęciński w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gratulujemy finalistom z Powiatu Sulęcińskiego i życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim.

Galeria

OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 7 i 21
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta