Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Powiatowe Święto Policji

25-07-2017

Powiatowe Święto Policji

Odznaczenia, awanse i wyróżnienia dla policjantów podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Sulęcinie, które odbyły się 21 lipca 2017 r.

W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, kadra kierownicza, policjanci oraz zaproszeni goście. Powiatowe Obchody Święta Policji w Sulęcinie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele św. Henryka koncelebrowaną przez Księdza Kanonika Jerzego Piaseckiego -Kapelana Policji Lubuskiej oraz Księdza Piotra Mazurka Proboszcza Sulęcina. Dalsza część uroczystości odbyła się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. W obchodach Święta Policji udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Jerzy Głąbowski, Starosta Sulęciński Adam Basiński, Przewodniczący Rady Powiatu w Sulęcinie Tadeusz Dąbroś, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Wójt Gminy Słońsk Janusz Krzyśków, Zastępca Burmistrza Torzymia Bogdan Szczepaniak. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych: wojska, straży pożarnej, straży granicznej, nadleśnictw, stowarzyszenia emerytów policyjnych wraz z byłym sulęcińskim komendantem. Uroczystość rozpoczęto minutą ciszy, którą uczczono pamięć poległych na służbie wszystkich policjantów, a w szczególności sierż. Marcina Wiącek i sierż. szt. Przemysława Psuta.

Po przywitaniu gości i wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia przez Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie kom. Fabiana Rogala odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył medalem srebrnym za długoletnią służbę komisarza Fabiana Rogala.

Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant" otrzymał asp. szt. Ryszard Żyłuk oraz brązową odznakę „Zasłużony Policjant" starszy aspirant Artur Pankowski.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie kom. Fabian Rogala podczas tegorocznego święta, wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne:

na stopień komisarza Policji

- podkomisarza Roberta Parchimowicza

 

na stopień aspiranta sztabowego Policji

- starszego aspiranta Przemysława Stankiewicza

 

na stopień aspiranta sztabowego Policji

  - st. asp. Wojciecha Białko

  -  st. asp. Tomasza Chudzińskiego

  -  st. asp. Tomasza Szczepaniaka

 

  na stopień starszego aspiranta Policji

- asp. Marcina Warsińskiego

- asp. Dariusza Świątka

 

na stopień aspiranta Policji:

- mł. asp. Przemysława Dąbkiewicza

- mł. asp. Michała Łyczkowskiego

- mł. asp. Pawła Markiewicza

 

na stopień młodszego aspiranta Policji

- sierż. sztab. Przemysława Matczaka

- sierż. sztab. Tomasza Szurę

- sierż. sztab. Daniela Sypułę

- sierż. sztab. Pawła Łogińskiego

 

na stopień sierżanta sztabowego Policji

- st. sierż. Michała Igrasa

- st. sierż. Szymona Jóskowiaka

- st. sierż. Macieja Kusza

- st. sierż. Bartosza Mroka

 

na stopień starszego sierżanta Policji

- sierżanta Olgę Bielińską

- sierż. Michała Gondek

- sierż. Agnieszkę Grząślewicz

- sierż. Pawła Hippa

- sierż. Michała Jabłońskiego

- sierż. Mariusza Pielacha

- sierż. Piotra Prochownika

- sierż. Karola Pulkowskiego

- sierż. Kamila Rutkowskiego

- sierż. Rafała Rzemienieckiego

- sierż. Pawła Zasadę

 

na stopień sierżanta Policji

- st. post. Łukasza Sienkiewicza

-st. post. Łukasza Pelc

-st. post. Jarosława Jakubiszyna

-st. post. Łukasza Grzybowskiego

 

na stopień starszego posterunkowego

- posterunkowego  Aleksandrę Miśków

- posterunkowego Klaudię Richter

- posterunkowego Rafała Radeckiego

- posterunkowego Mateusza Sucheckiego

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań dla Policji odznaczył brązowym medalem Panią Paulinę Błaszkiewicz - Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie. Burmistrz Sulęcina oraz Wójt Słońska za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych nagrodzili 14 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. i Komendantowi Powiatowemu Policji w Sulęcinie złożyła st. post. Klaudia Richter.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski w swoim wystąpieniu złożył serdeczne podziękowania policjantom oraz pracownikom cywilnym za rzetelną codzienną pracę. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie kom. Fabian Rogala złożył podziękowania dla rodzin funkcjonariuszy, za cierpliwość, zrozumienie bez wsparcia których policjanci nie byliby w stanie poświęcić tyle czasu i energii dla służby. Podziękowania skierował również w kierunku władz samorządowych za pomoc finansową udzielaną sulęcińskiej komendzie.

Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie kom. Fabiana Rogala otrzymał gratulacje od zaproszonych gości.

Tekst: www.sulecin.lubuska.policja.gov.pl, zdjęcia: Maciej Barden, www.sulecin.pl

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 7 i 21
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta