Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Lekcja historii w szkolnym ośrodku.

09-05-2013

Lekcja historii w szkolnym ośrodku.

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie w dniu 9 maja był organizatorem świąt majowych. Z tej okazji uczniowie ośrodka przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony obchodom: 1 Maja - Święta Pracy, 2 maja - Święta Flagi Państwowej, 3 Maja - Święta Konstytucji oraz 8 maja - obchodom zakończenia II wojny światowej.

W tej ciekawej lekcji historii uczestniczyli: dyrektor ośrodka Krystyna Tylczyńska, Wicestarosta Sulęciński Tadeusz Dąbroś oraz grono pedagogiczne i uczniowie ośrodka. Na uroczystość zaproszono nauczycieli wychowania przedszkolnego Ewę Jacykowską i Dorotę Cuprun wraz z dziećmi z przedszkola im. Małych Odkrywców w Sulęcinie. Uczniowie przedstawili genezę powstania świąt, jak również tradycję ich obchodów. Zaproszone na uroczystość przedszkolaki zatańczyły poloneza. Podsumowano projekt pt. „Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem”. Jego losy opisał Aileen Orr w swojej książce „Niedźwiedź Wojtek”.

Jest to historia niedźwiedzia brunatnego. W 1942 roku w drodze do Palestyny polscy żołnierze z Armii Andersa wymienili garść pieniędzy, tabliczkę czekolady, nóż oficerski i konserwę wołową na wychudzonego niedźwiadka. Dostał   on na imię Wojtek. Szybko awansował na pełnosprawnego żołnierza i otrzymał numer ewidencyjny. Podczas kampanii włoskiej był amunicyjnym i donosił pociski do moździerzy. Ważył bagatela 250 kilogramów, ale wobec ludzi nie był niebezpieczny. Niedźwiedź Wojtek był niezwykłym żołnierzem w armii generała Andersa. Do końca swoich dni był potulnym niedźwiadkiem. Po zakończeniu wojny Wojtek trafił do edynburskiego zoo w Anglii i tam pozostał do końca.
Na zakończenie uroczystości Wicestarosta Sulęciński Tadeusz Dąbroś między innymi powiedział:
- Przedstawiona przez Was historia to losy naszego kraju, o których musimy pamiętać, a   kolejne pokolenia winny je pielęgnować. Konstytucja 3 Maja była ważnym wydarzeniem w naszym kraju, ówczesnej Europie i świecie. Dziękuję wszystkim za przygotowanie uroczystości i upamiętnienie wydarzeń, które dzisiaj są tylko przeszłością ale zawsze żywą. Przedszkolakom dziękuję za poloneza, a uczniom za udział i zaangażowanie.
 

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta