Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Tydzień Seniora w partnerskim Powiecie...

12-06-2018

Tydzień Seniora w partnerskim Powiecie Odra-Szprewa
8 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie Tygodnia Seniorów, w naszym partnerskim Powiecie Odra- Szprewa, w malowniczo położonej miejscowości Bad Saarow. Powiat Sulęciński w tym ważnym dla Senirów dniu reprezetowali: Wicestarosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku Alina Konopko- Żelechowska, Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agata Gierońska
oraz pracownik DPS w Tursku Stanisław Kowalczyk. 
Seniorów oraz zaproszonych gości gorąco przywitali: Rolf Lindemann Starosta Powiatu Oder-Spree, dr Franz Berger Przewodniczący Rady Powiatu, Hans- Christian Karbe Przewodniczący Rady Seniorów oraz Elisabeth Alter Posłanka do Parlamentu Kraju Związkowego Brandenburgii. To już kolejne spotkanie, które pokazuje nam jak ważna jest integracja i aktywizacja osób starszych. Delegaci Powiatu Sulęcińskiego wszystkim Seniorom oraz uczestnikom spotkania życzył wielu radosnych chwil oraz miłych wspomnień.
W trakcie uroczystości wyróżniono Seniorów, którzy podejmują się różnych przedsięwzięć i aktywnie działają na rzecz społeczności Powiatu Odra- Szprewa. Zwieńczeniem uroczystości był występ pianisty Felixa Reutera.

35151355_1900310280259040_1925172769209712640_n_4096
OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta