Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Konkurs Recytatorski

05-10-2018

Konkurs Recytatorski
Sulęciński Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, który odbędzie się z okazji obchodów Roku Zbigniewa Herberta, jednego z najświetniejszych poetów polskich drugiej połowy XX wieku.
26.10.2018 r.
godz. 17:00 Herbertowski konkurs recytatorski - Czytelnia Biblioteki Publicznej w Sulęcinie - wstęp wolny.
godz. 20:00 Koncert: Katarzyna Jamróz & Witold Cisło - Klub u Bulka - wstęp: 20 zł.

CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie literatury polskiej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań polską poezją - w szczególności poezją Zbigniewa Herberta.
2. Popularyzacja i doskonalenie sztuki recytatorskiej.
3. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej poezji.
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji recytatorskich i skonfrontowanie ich z publicznością.

TERMIN I MIEJSCE
26 października 2018 r., Sulęciński Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
a. godz. 17.00 - Konkurs Recytatorski - czytelnia Biblioteki Publicznej,
b. godz. 20.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Koncert Katarzyny Jamróz i Witolda Cisło, podczas którego laureaci będą mogli zaprezentować publiczności swój występ.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla osób powyżej 16 roku życia. Warunkiem udziału jest przygotowanie wierszy Zbigniewa Herberta.
2. Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie dwa wiersze. Łączny czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora lub nadesłanie jej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com - w terminie przez niego ustalonym.

WARUNKI UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY UCZESTNIKA oraz zgody na przetwarzanie wizerunku do 22 października 2018 r.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj. Sulęciński Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin lub przesłać na adres mailowy: bibliotekasoksulecin@gmail.com. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.

JURY
1. Jury konkursowe powołuje Organizator Konkursu.
2. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Jurorzy zwrócą szczególną uwagę na:
a. Dobór repertuaru.
b. Opanowanie tekstu.
c. Zrozumienie treści i interpretację utworu.
d. Kulturę słowa.
e. Ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i dyplomy.
1. I miejsce - karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik - 500 zł
2. II miejsce - karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik - 300 zł
3. III miejsce - karta prezentowa do zrealizowania w sklepie empik - 200 zł

INFORMACJE DODATKOWE
Biblioteka Publiczna: bibliotekasoksulecin@gmail.com, tel. 957553172.

Karta uczestnika do pobrania oraz klauzula informacyjna znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.bibliotekasulecin.pl / www.soksulecin.pl.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

herbert_plakat_1000

wieczr_herbertowski_plakat_1000

Źródło: SOK

OGŁOSZENIA

Zmiana godzin dyżuru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

UWAGA!
W dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. (poniedziałki)
dyżury prawnika w Punkcie Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych przy ul. Witosa 49
odbędą się od godziny 8:00-12:00

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta