Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Spotkanie Seniorów!

12-10-2018

Spotkanie Seniorów!

10 października br. odbyło sie Spotkanie Seniorów, zorganizowane w ramach projektu "Razem damy radę- polsko-niemieckie spotkania Seniorów i osób niepełnosparwnych". Na ten cel Powiat Sulęciński pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014 - 2020.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele: Seniorów z Partnerskiego Powiatu Odra-Szprewa pod przewodnictwem Renate Schröder, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słońsku, Członkowie Stowarzyszenia Integracji Pokoleń w Torzymiu,  Seniorzy z Gminy Krzeszyce, Członkowie Stowarzyszenia Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serca", Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz Chóru „Biały Orzeł", Przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków- Koło w Sulęcinie. Bohaterów tego spotkania oraz zaproszonych gości przywitał Wicestarosta Suleciński Tomasz Prozorowicz. Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego Tadeusz Dąbroś, Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof Szydłak, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Różańska oraz Prezes Stowarzyszenia "Przyjaciół Turskiego Domu" Anna Żmudzińska.

Październik jest miesiącem poświęconym Seniorom, 17 października przypada Światowy Dzień Seniora oraz w październiku obchodzimy Lubuski Tydzień Seniora, który w tym roku organizowany jest już po raz XX.
To spotkanie było ukłoem w stronę wszytskich Seniorów, to wyraz naszej wdzięczności za włączanie się w życie społeczne oraz pokazywanie, jak wiele pozytywnych wartości i mądrości życiowej niosą za sobą spotkania z Seniorami. Przedstawiciele poszczególnych grup otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego oraz Wicestarosty Sulęcińskiego podziękowania, za ich inicjatywy podejmowane w celu integracji oraz aktywizacji Seniorów z terenu Powiatu Sulęcińskiego oraz Powiatu Odra-Szprewa. Na Seniorów czekały rownież upominki przygotowane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim pod okiem Pani Moniki Stegeman. Seniorzy nie kryli wzruszenia oraz radości jaką sprawiła im mozliwość spotkania się.

 

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta