Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Aktualności

Nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu...

26-10-2018

Nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin rozpoczęcia naboru 23.10.2018r. Termin zakończenia - do wyczerpania limitu środków z rezerwy KFS na dany rok, nie dłużej jednak niż do 15.11.2018r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2018 roku środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (patrz: Barometr zawodów 2018 powiat sulęciński);
Priorytet ten pozwala na opłacenie ze środków rezerwy kształcenia ustawicznego tylko o charakterze ściśle zawodowym w zawodach deficytowych.
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie : www.pupsulecin.pl - dokumenty do pobrania - Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w siedzibie Urzędu - pokój numer 21, tel. 95 755 23 36 wew. 23.

OGŁOSZENIA

Opieka wytchnieniowa-edycja2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w związku z zamiarem przystąpienia do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje psychologa/terapeutę, pielęgniarza/rehabilitanta i dietetyka.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta