Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu...

26-10-2018

Nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza nabór na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin rozpoczęcia naboru 23.10.2018r. Termin zakończenia - do wyczerpania limitu środków z rezerwy KFS na dany rok, nie dłużej jednak niż do 15.11.2018r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2018 roku środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (patrz: Barometr zawodów 2018 powiat sulęciński);
Priorytet ten pozwala na opłacenie ze środków rezerwy kształcenia ustawicznego tylko o charakterze ściśle zawodowym w zawodach deficytowych.
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Więcej informacji oraz wzory wniosków do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie : www.pupsulecin.pl - dokumenty do pobrania - Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w siedzibie Urzędu - pokój numer 21, tel. 95 755 23 36 wew. 23.

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta