Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Aktualności

Nabór na środki KFS

29-01-2019

Nabór na środki KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza nabór na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Termin rozpoczęcia naboru 17.01.2019r.
Termin zakończenia - do wyczerpania limitu środków na dany rok, nie dłużej jednak niż do 28.02.2019r.

W 2019 roku środki te będą przeznaczone na:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych (patrz: Barometr zawodów 2019 powiat sulęciński);

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie : www.pupsulecin.pl - Aktualności - Nabór na środki KFS lub w siedzibie Urzędu - pokój numer 21, tel. 95 755 23 36 wew. 23.

 

Źródło: Powiatowy Urząd Parcy 

OGŁOSZENIA

Opieka wytchnieniowa-edycja2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w związku z zamiarem przystąpienia do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje psychologa/terapeutę, pielęgniarza/rehabilitanta i dietetyka.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta