Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

02-11-2017
Społecznik 2.0- Oddaj głos na Chartów

Społecznik 2.0- Oddaj głos na Chartów

Sołectwo Chartów zgłosiło swój pomysł w projekcie Społecznik 2.0 na utworzenie siłowni zewnętrznej, której celem będzie zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Chartowa. Jeśli chcą Państwo pomóc Mieszkańcom Chartowa w osiągnięciu tego celu, prosimy o oddanie swojego głosu klikając w poniższy link:https://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0
czytaj więcej »
02-11-2017
Edukacja Muzyczna Portato i SOK

Edukacja Muzyczna Portato i SOK

Edukacja Muzyczna Portato i Sulęciński Ośrodek Kultury zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na naukę gry na instrumentach w Sulęcinie.  W ofercie instruktorów zajęcia:
- gry na gitarze klasycznej
- gry na gitarze elektrycznej
- gry na pianinie
- gry na skrzypcach
a także zajęcia ze śpiewu i emisji głosu.
czytaj więcej »
30-10-2017
PIERWSZY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI ZA NAMI

PIERWSZY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI ZA NAMI

Z inicjatywy Zarządu STS Olimpia, trenerów Olimpia KIDS oraz rodziców ruszył cykl turniejów mini siatkówki, nad którymi patronat objął Starosta Powiatu Sulęcińskiego Pan Adam Basiński. 29 października, w niedzielę zorganizowano pierwszy turniej dla dzieci i młodzieży Powiatu Sulęcińskiego, ale w ramach współpracy wzięły w nim udział również drużyny woj. lubuskiego.
czytaj więcej »
27-10-2017
Ogony obcięte – „Paździory” 2017

Ogony obcięte – „Paździory” 2017

Dnia 25 października 2017 r. zgodnie z coroczną tradycją w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się „Paździory" - uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet społeczności szkolnej. Organizatorem imprezy byli ubiegłoroczni zwycięzcy - klasa II Technikum w zawodzie technik mechanik i technik pojazdów samochodowych z wychowawcą panią Jolantą Maciak.

czytaj więcej »
26-10-2017
Rola radnego w samorządzie gminnym

Rola radnego w samorządzie gminnym

24 października 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie odbyło się spotkanie uczniów klasy II a z p. Zbigniewem Szczepańskim - przewodniczącym Rady Gminy Sulęcin. Spotkanie to odbyło się w ramach lekcji edukacji prawnej.
czytaj więcej »
25-10-2017
Sukces uczniów SOSW w Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Sukces uczniów SOSW w Biennale...

Malowanie i rysowanie to wspaniała zabawa, w której wszystko jest dozwolone, największa nawet fantazja. Poprzez własne tworzenie, działanie plastyczne od najmłodszych lat lepiej rozumie się sztukę. 21 października 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbył się wernisaż III Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. "Moje pasje i fascynacje".
czytaj więcej »
OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta