Powiat Sulecinski

<     >

Festiwal Michaliny Wisłockiej

Festiwal Michaliny Wisłockiej

Organizatorzy zapraszają na Festiwal Michaliny Wisłockiej, który odbędzie się w dnia 7-9 lipca 2017 roku w Lubniewicach.

 

Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

Mirosława Helińska
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 15
ul. Lipowa 16, pok. 202

Stanowisko realizuje zadania w zakresie:
1) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa,
2) prowazenia dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
3) prowadzenia spraw związanych z gospodarką etatami, w tym sprawami z zakresu nagród jubileuszowych, odpraw, składników wynagradzania (dodatki z wieloletnia wysługę, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, premie), nagród,
4) prowadzenia akt osobowych pracowników,
5) prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników starostwa,
6) prowadzenia czynności w zakresie realizacji urlopów wypoczynkowych,
7) prowadzenia spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę,
8) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
9) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze,
10) prowadzenia postępowania i dokumentacji związanej z przeprowadzeniem służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników,
11) prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników,
12) prowadzenia spraw związanych z naruszeniem przez pracownika obowiązków pracowniczych,
13) prowadzenia spraw dotyczących szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym w zakresie: kierowania na szkolenia, sporządzania planów szkoleniowych pracowników starostwa oraz planowania budżetu przeznaczonego na szkolenia,
14) prowadzenia przygotowywanie sprawozdań zewnętrznych, opracowań wewnętrznych i analiz z zakresu kadr na potrzeby wewnętrzne urzędu,
15) prowadzenia rejestrów wydanych upoważnień i pełnomocnictw oraz innych rejestrów określonych na podstawie odrębnych przepisów właściwych dla zajmowanego stanowiska,
16) sporządzania upoważnień do prowadzenia samochodów służbowych i prowadzenia spraw związanych z wykorzystywaniem przez pracowników przyznanych limitów i ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
17) prowadzenia ewidencji pieczęci oraz zamawianie pieczęci urzędowych i stempli,
18) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem Wyróżnienia „Złoty Herb Powiatu Sulęcińskiego",
19) prowadzenia spraw związanych z archiwizacją dokumentów w starostwie,
20) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulęcinie.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta