Powiat Sulecinski

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Stanowisko ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Agnieszka Zmysłowska
(95) 755 52 43-46 wew. 12
ul. Lipowa 16, pok. 204

Stanowisko realizuje zadania w zakresie:
1) obsługi kancelaryjno - technicznej rady powiatu, jej komisji oraz zarządu,
2) organizacyjnego przygotowania posiedzeń rady, zarządu i komisji, sporządzania protokołów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania,
3) współdziałania z przewodniczącymi: rady i komisji w zakresie organizacyjnego zabezpieczenia udziału
w posiedzeniach przedstawicieli poszczególnych jednostek, realizacji zadań zawartych w planach pracy, koordynacji czynności kontrolnych komisji rewizyjnej,
4) prowadzenia rejestrów i zbiorów uchwał organów powiatu, przekazywanie ich do publikacji, nadzoru Wojewody Lubuskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, do publicznej wiadomości oraz do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom,
5) prowadzenia rejestru oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego,
6) prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozdzieleniem na stanowiska pracy zarządzeń wewnętrznych starosty,
7) prowadzenia rejestrów interpelacji i wniosków rady powiatu oraz wniosków komisji,
8) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu rady powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet radnym oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
9) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu zarządu powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet członkom zarządu oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
10) zapewnienia niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
11) prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz członków zarządu,
12) prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez radnych oraz członków zarządu,
13) obsługi organizacyjno - technicznej wyborów samorządowych,
14) prowadzenia strony urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej,
15) prowadzenie intranetu starostwa.

 

SULĘCIN REGGAE FESTIWAL 2017

SULĘCIN REGGAE FESTIWAL 2017

Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną edycję Sulęcin Reggae Festiwal - edycję klubową! Przed nami dwa dni fantastycznych koncertów, które odbędą się 6-7 października br. Na naszej scenie zaprezentują się: Big Up!, O.N.L., Kufajka Rencisty, Er Skanker Sound System oraz Maleo Reggae Rockers!
 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Najnowsze aktualności

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

Harmonogram dyżurów pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Su...

W załączeniu przesyłam harmonogram dyżurów pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta