Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

POBYT NIELETNICH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

POBYT NIELETNICH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM

 

1.Opis sprawy
Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczymi, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania -starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.


2.Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz załącznikami

Załączniki do wniosku
• Orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczenie nieletniego w ośrodku.
• Kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego.
• Kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych.
• Odpis aktu urodzenia.
• Posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego.
• Odpis arkusza ocen.
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli takie wydano nieletniemu.

 

 

OGŁOSZENIA

Drugi nabór wniosków dla najlepszych sportowców

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego po raz drugi ogłasza nabór wniosków dla sportowców, którzy w roku 2017 osiągnęli najwyższe wyniki sportowe.

 

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta